PRIVACY- EN COOKIEBELEID

De website bvk-interieur.be (hierna de “Website”) vertegenwoordigd door zijn beheerder Bart Schurgers (hierna de “Beheerder”)

hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. En zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, realisaties, tarieven, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

Wanneer u uw gegevens doorgeeft op de Website, levert u op vrijwillige basis gegevens aan over uw organisatie, uzelf en andere personen in uw organisatie. U bevestigt dat u toelating geeft om deze gegevens te verwerken.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Website, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes: gebruikersregistratie met behulp van e-mail adres, volledige naam en adres. Ook een desbetreffende voorkeur aan diensten en of producten.

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende: de gegevens worden enkel gebruikt voor de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de Website.

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Website de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

INZAGE & CORRECTIE

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Daarvoor zendt u een e-mail naar info@bvk-interieur.be. De Beheerder verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

STATISTIEKEN

U kunt de Website anoniem bezoeken. Er worden geen individuele identificatiegegevens van bezoekers verzameld. Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adresen en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling. Deze anonieme gegevens dienen enkel om de inhoud van de Website te kunnen verbeteren.

COOKIES

Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van bezoekers worden gezet. Hierin worden stukjes informatie opgeslagen die onder meer het bezoek van de sites gebruiksvriendelijker maken en de advertentiedruk regelen. Cookies kunnen o.a. een inzicht bieden in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website, en met welke frequentie die worden bezocht. Sommige cookies worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.